Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2623334

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2623334

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2623334
Onderwerp Memo Opzet Cultureel Platform
Aanspreekpunt BMM de Jong
Ingekomen/gepubliceerd 01-10-2020 15:37:04
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 17 november 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De memo over de opzet van een cultureel platform wordt door de commissie besproken. Verschillende fracties vragen om een raadsvoorstel waarin het plan voor een cultureel platform verder wordt uitgewerkt, onder meer rekening houdend met de wens voor een diverse samenwerking tussen verenigingen en vertegenwoordigers met verschillende culturele achtergronden, en van verschillende leeftijden. Er is een behoefte om te inventariseren hoe de samenleving op cultureel gebied voor staat. Wethouder Sleeking zegt toe het plan uit de memo om te vormen tot een raadsvoorstel, met een paragraaf over financiële ondersteuning, waarna de raad hier een besluit over kan nemen. De commissie sluit daarbij de behandeling van de memo af. 

Vergadering - Sociale Leefomgeving - woensdag 7 oktober 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Dit agendapunt wordt op dit moment niet besproken, wegens afwezigheid van wethouder Sleeking. De commissie besluit de memo op een later moment te agenderen. Om de bespreking van de memo goed voor te bereiden, zal de commissie concrete vragen voor de wethouder voorafgaand aan de commissiebehandeling stellen.