Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Raadsinformatiebrief - 2622698 - Raadsinformatiebrief met beantwoorden motie Loting 191217/M6

Gemeente Dordrecht

Raadsinformatiebrief - 2622698 - Raadsinformatiebrief met beantwoorden motie Loting 191217/M6

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2622698
Onderwerp Raadsinformatiebrief met beantwoorden motie Loting 191217/M6
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 08-10-2020 12:03:21
Onderwerp Raadsinformatiebrief met beantwoorden motie Loting 191217/M6
Programma Groen en Ruimtelijk Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Portefeuille houder Stam, Marco (BCM)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Derek de Jong, tel. 2814
Datum B&W Besluit 29-09-2020
In Open Voorraad Ja
Niet in actueel Nee
Toelichting

De raad heeft via de motie 'Loting' het college opgedragen onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van het lotingsmodel en bij een positief resultaat voor de woningzoekenden over te gaan om, in overleg met de corporaties, een dergelijk model in te voeren uiterlijk 2021. Tevens is gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheid de Voorrangsregels te laten vervallen en onderzoek te doen op welke wijze kwetsbare woningzoekenden uit instellingen wel op een effectieve manier kunnen worden gehuisvest.

Gepubliceerd 08-10-2020