Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2622672

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2622672

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2622672
Onderwerp Raadsinformatiebrief over herdenking 600 jaar St-Elisabethsvloed (600 SEV) en viering 800 jaar Stad (800 STAD).
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 01-10-2020 11:06:42
Onderwerp Raadsinformatiebrief over herdenking 600 jaar St-Elisabethsvloed (600 SEV) en viering 800 jaar Stad (800 STAD).
Programma Gezond en Levendig Dordrecht
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Rik Heinen, tel.no. 4866
Datum B&W Besluit 22-09-2020
Agendacommissie 1-10-2020
Raad 13/10
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De mijlpaal 800 jaar Stad (800 STAD) in 2020 is vanwege de coronacrisis uitgesteld naar 2021 en valt nu samen met de herdenking van 600 jaar Sint Elizabethsvloed (600 SEV). U heeft bij de bespreking van de Kadernota gevraagd wat het uitstel voor de viering van 800 jaar Stad betekent (inhoudelijk en proces) en hoe wij de samenhang met de in 2021 geplande evenementen zien, waaronder de herdenking van 600 jaar Sint Elisabethsvloed. Graag geven we duidelijkheid over het kader waarbinnen beide evenementen worden uitgevoerd. Overmaat en onduidelijkheid dienen te worden voorkomen; synergie en communicatiewaarde dienen te worden gemaximaliseerd.

Gepubliceerd 01-10-2020