Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2622672

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2622672

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2622672
Onderwerp Raadsinformatiebrief over herdenking 600 jaar St-Elisabethsvloed (600 SEV) en viering 800 jaar Stad (800 STAD).
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 01-10-2020 11:06:42
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 13 oktober 2020 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - donderdag 1 oktober 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De meeste partijen steunen de lijn die het college kiest voor de viering van 800 jaar stad in 2021, hetzelfde jaar dat de St Elisabethsvloed (1421) wordt herdacht. De commissie geeft enkele aandachtspunten mee aan het college. De wethouder zegt toe de raad tijdig te informeren (begin 2021) over de stand van zaken in 2021 vanwege de beperkingen die mogelijk ook volgend jaar nog zullen gelden i.v.m. corona.


De commissie besluit deze brief ter kennisname naar de raad te sturen.