Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2622185

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2622185

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2622185
Onderwerp Antwoordbrief artikel 40 vragen fractie PVV over de historische Damiatebrug
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 08-10-2020 12:03:21
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 17 november 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie is unaniem van mening dat er niet getornd moet worden aan de huidige uitstraling van de brug. De commissie is voorstander van handmatige bediening door een stichting of anders door de gemeente.

Wethouder Stam antwoordt dat hij alle opties aan het onderzoeken is. Hij komt graag in contact met mensen die de bediening van de brug op zich willen nemen, partijen kunnen zich bij de gemeente melden. De wethouder wacht ondertussen af met eventuele aanpassingen aan de brug. De brug blijft voorlopig handmatig bediend. Als zich niemand meldt komt de wethouder bij de commissie terug.

De commissie besluit de antwoordbrief voor kennisgeving aan te nemen.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 7 oktober 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Op verzoek van GroenLinks, CDA en Beter voor Dordt besluit de commissie de antwoordbrief ter bespreking te agenderen met als politieke vragen:  • “In de afweging van belangen weegt het belang van een goede serviceverlening aan de scheepvaart voor ons hier zwaarder dan de verandering in de uitstraling van de omgeving van de brug.” Is dat een terechte afweging?

  • Als er strijdigheid is tussen beide belangen bij de gekozen oplossing, is er dan een alternatieve oplossing denkbaar waarbij beide belangen kunnen worden gecombineerd?