Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2620978

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2620978

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2620978
Onderwerp Kennis nemen van het Rekenkamerrapport 'Belevingsonderzoek naar Wegafsluitingen'
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 08-10-2020 11:38:29
Onderwerp Kennis nemen van het Rekenkamerrapport 'Belevingsonderzoek naar Wegafsluitingen'
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 36 - Onderzoeksrapporten Rekenkamercommissie Dordrecht
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M. Damen
Datum B&W Besluit 15-09-2020
Raad 13/10
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Met dit onderzoek duikt de Rekenkamercommissie Dordrecht (RKC) in de wereld van de wegafsluitingen. Hoe is de beleving van de inwoners bij afsluitingen en hoe doeltreffend handelt de gemeente daarbij? De RKC onderzoekt in dit rapport of de beloften die in het coalitieakkoord gedaan worden door de gemeente over bereikbaarheid, ook als zodanig worden ervaren door de inwoners. De Rekenkamercommissie heeft kennis genomen van de bestuurlijke reactie van het college van burgemeester en wethouders op de conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van het rapport. Het verheugt de Commissie dat het college de actualiteit van het onderwerp onderstreept en het onderzoek als constructief heeft ervaren. De aanbevelingen ten aanzien van de communicatie en het standaardiseren van processen worden overgenomen. De overige 5 aanbevelingen legt het College naast zich neer. De RKC laat dit aan het oordeel van de raad.

Gepubliceerd 08-10-2020