Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2620978

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2620978

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2620978
Onderwerp Kennis nemen van het Rekenkamerrapport 'Belevingsonderzoek naar Wegafsluitingen'
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 08-10-2020 11:38:29
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Kennis nemen van het Rekenkamerrapport 'Belevingsonderzoek naar Wegafsluitingen' Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel belevingsonderzoek Rekenkamercommissie Wegafsluitingen Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Wegafsluitingen Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype 4.1 Besluit Belevingsonderzoek Rekenkamercommissie Wegafsluitingen Raadsbesluit
Icoon voor documenttype 4. Besluit Belevingsonderzoek Rekenkamercommissie Wegafsluitingen Raadsbesluit