Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2620978

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2620978

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2620978
Onderwerp Kennis nemen van het Rekenkamerrapport 'Belevingsonderzoek naar Wegafsluitingen'
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 08-10-2020 11:38:29
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 13 oktober 2020 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 30 september 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te agenderen. De griffier gaat nog na of in beslispunt 4 de door het college of de raad overgenomen aanbevelingen worden bedoeld.