Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2619900

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2619900

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2619900
Onderwerp Motie vreemd aan de orde van de dag: betrek zoveel als mogelijk de raad, eer u verder gaat
Ingekomen/gepubliceerd 22-09-2020 21:56:22
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 september 2020 14:00
Motie titel M1 Motie vreemd aan de orde van de dag
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 22-09-2020
Motietekst:
Voor inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19: Verzoekt de burgemeester om: - de gemeenteraad binnen tien uur na het nemen van een lokale maatregel met het oog op een spoedeisende situatie per e-mail te informeren over de genomen maatregel; - de gemeenteraad met het oog op een voorgenomen lokale maatregel; die geen betrekking heeft op een spoedeisende situatie, voorafgaand aan het invoeren van de maatregel om een zienswijze te vragen. Na inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19: - de gemeenteraad binnen tien uur na het geven van een bevel per e-mail te informeren over het bevel dat hij met het oog op een spoedeisende situatie heeft genomen. - de gemeenteraad met het oog op een voorgenomen besluit, niet zijnde een bevel, om een zienswijze te vragen.
Stand van zaken: