Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2618581

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2618581

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2618581
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Resultaten Groenblauwe visie en risicodialoog klimaatadaptatie
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 08-10-2020 11:38:29
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Resultaten Groenblauwe visie en risicodialoog klimaatadaptatie
Programma Groen en Ruimtelijk Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 60 - Milieu
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Stam, Marco (BCM)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Rik Heinen/Ellen Kelder tel.no. 4866/4859
Datum B&W Besluit 25-08-2020
Agendacommissie 30/9
Toelichting

De bijgevoegde visie (Groenblauw Eiland van Dordrecht) en de resultaten van de risicodialoog klimaatadaptatie worden ter informatie aangeboden bij de raad. Beide documenten zijn producten van de opgave groenblauwe stad. In deze raadsinformatiebrief lichten we het proces, de inhoud en de verdere stappen toe voor beide producten. En geven we de raad de mogelijkheid om een extra verdiepende sessie te vragen op één of beide producten. De groenblauwe visie is opgesteld als document waarin de huidige groenblauwe structuur staat, en de toekomstige ambities gegeven groene structuren, klimaatadaptatie, gezondheid, biodiversiteit. De groenblauwe visie zou in eerste instantie als achtergrond bij de omgevingsvisie worden aangeboden. Omdat dit traject nu vertraagd is, maar de groenblauwe visie al wel klaar, wordt het hierbij aangeboden aan de raad. Daarnaast bieden we ook de resultaten aan van de risicodialoog klimaatadaptatie. Elke stad in Nederland moet volgens het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie een stresstest, risicodialoog en uitvoeringsprogramma opstellen, om aan klimaatadaptatie te werken. De risicodialoog is met gebiedspartners gevoerd op het niveau van de stad, en er is een bijeenkomst georganiseerd voor raadsleden. De resultaten van de dialoog worden hierbij ter informatie aangeboden, en het verdere proces wordt beschreven.

Gepubliceerd 08-10-2020