Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2618321

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2618321

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2618321
Onderwerp Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet inzake Huis van Stad en Regio
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 17-09-2020 18:43:41
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 13 oktober 2020 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel, stemverklaringen van BvD, PvdA, VSP

Vergadering - Grote Projecten - woensdag 23 september 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:
De commissie kan zich over het algemeen vinden in het voorstel. De raad is uitgebreid meegenomen in het voortraject en er is voldoende vertrouwen in de kwaliteit van de financiële onderbouwing en de aangekondigde tussentijdse monitoring. Alleen PvdA, SP en VSP zouden graag een second opinion willen. Er wordt gevraagd naar de parameters van de verschillende exploitatieonderdelen en een risicoanalyse op het punt van de partners zoals de bibliotheek. De commissie is ook benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek naar de gevolgen van corona op de vierkante meters.

Wethouder Burggraaf geeft aan dat er een bibliotheekconcept achter staat waar de ruimtevraag uit voort komt. De bibliotheek wordt meegenomen in het onderzoek naar de effecten van corona. Er is een externe toets geweest op de marktconforme huurtarieven voor partners. Het is een bewuste keuze geweest om te kijken naar life cycle costs. De wethouder zegt toe de parameters nog inzichtelijk te maken voor de raadsvergadering van 13 oktober.

De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te agenderen. Als de extra informatie over de parameters nog tot twijfels leidt kan het altijd nog tot bespreekpunt worden opgewaardeerd.