Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2617462

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2617462

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2617462
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Corona-maatregelen (15 september 2020)
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 23-09-2020 14:49:50
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 10 november 2020 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 27 oktober 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

Vergadering - Bestuur en Middelen - donderdag 1 oktober 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief ter kennisname te sturen aan de raad.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 30 september 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.