Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2616083

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2616083

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2616083
Onderwerp Rondvraag
Ingekomen/gepubliceerd 08-10-2020 11:38:29
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 30 september 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

  • De heer Van der Meer (GroenLinks) vraagt naar de stand van zaken van de Wegennota. De klankbordgroep vanuit de commissie, die na behandeling van de startnotitie op 15 januari is gevormd, is nog niet bij elkaar geweest. De griffier gaat de stand van zaken na.

  • De heer Portier (SP) vraagt om een oplossing voor het via de live stream goed kunnen volgen van video's en presentaties. De griffier gaat de mogelijkheden bekijken.