Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2616081

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2616081

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2616081
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 08-10-2020 11:38:28
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 30 september 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.