Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2615366

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2615366

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2615366
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Beantwoorden motie M15 - Senioren willen ook wonen
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 10-09-2020 12:57:42
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Beantwoorden motie M15 - Senioren willen ook wonen
Programma Groen en Ruimtelijk Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 3 - Wonen
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Heijkoop, Peter (PJ)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar R Langerak tel.no. 2819
Datum B&W Besluit 01-09-2020
Agendacommissie 16-09-2020
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Deze raadsinformatiebrief betreft een reactie op de motie 'Senioren willen ook wonen'. De motie geeft aan dat de combinatie van steeds langer thuis wonen en het gebruik maken van maatwerkvoorzieningen zorgt voor specifieke zorgvragen ten behoeve van de huisvesting van senioren. In de motie wordt verzocht deze specifieke zorgvragen te onderzoeken en na te gaan hoe deze geïntegreerd zijn in de Dordtse woningbouwambities.

Gepubliceerd 10-09-2020