Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2614321

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2614321

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2614321
Onderwerp Benoeming van de heer J. van Dam Timmers tot commissielid
Ingekomen/gepubliceerd 18-09-2020 12:52:37
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Benoeming van de heer J. van Dam Timmers tot commissielid Voorblad stukken
Icoon voor documenttype RV benoeming de heer C. J. van Dam Timmers tot commissielid Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype OB benoeming de heer C. J. van Dam Timmers tot commissielid Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype 7. Besluit benoeming van de heer van Dam Timmer tot commissielid Raadsbesluit