Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 261312

Gemeente Dordrecht

Dossier - 261312

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 261312
Onderwerp Raadsinformatiebrief over 24-uursbegeleiding Blijfhuis inclusief crisisopvang en Huwelijksdwang
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 29-10-2009 10:13:43
Onderwerp Raadsinformatiebrief over 24-uursbegeleiding Blijfhuis inclusief crisisopvang en Huwelijksdwang
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 48 - Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en zorg
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder A.T. Kamsteeg
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Aanspreekpunt telefoon 078 639 8283
Aanspreekpunt e-mail jt.de.heus@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar W.H.M. Wubben, 078 639 8452
Datum B&W Besluit 13-10-2009
Gerelateerde zaak 663
Datum verzending 26-10-2009
Agendacommissie nvt
Adviescommissie 03-11-2009
Raad 10-11-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Tijdens de behandeling van de begroting 2009 op 11/12 november 2008 heeft u unaniem amendement A5 over 24-uursbegeleiding Blijfhuis, inclusief crisisopvang, aangenomen. In een eerdere raadsinformatiebrief d.d. 14 april 2009 (zie gerelateerd dossier) heeft het college een aantal toezeggingen gedaan, waar u door middel van bijgaande raadsinformatiebrief over wordt geïnformeerd. In deze laatste brief geeft het college ondermeer aan de huidige crisisopvang voorlopig voort te zetten met extra begeleiding; in afwachting van een uitgebreid onderzoek binnen de vrouwenopvang in de regio. Het college zal de resultaten van dit onderzoek in het 2e kwartaal 2010 aan u rapporteren. Dan ontvangt u van het college ook meer informatie over welke maatregelen het college overweegt te nemen ter voorkoming van huwelijksdwang; daartoe uitgenodigd door het initiatievoorstel van de fractie GroenLinks in de raadsvergadering op 16 juni 2009 (zie gerelateerd dossier). Enkele weken gelden heeft de agendacommissie al besloten de (te verwachten) raadsinformatiebrief te agenderen voor een programmakamer op 3 november a.s.; reden waarom de ongetekende versie van de brief op 26 oktober spoedshalve per mail aan u is toegezonden. De ondertekende versie van de brief is vervolgens in de loop van vorige week door de griffie ontvangen en, voorzien van dit voorblad, op het RIS geplaatst.
Gepubliceerd 29-10-2009