Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2613033

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2613033

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2613033
Onderwerp Vragen aan het College
Ingekomen/gepubliceerd 08-10-2020 12:03:21
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 7 oktober 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

 • De heer Kleinpaste (Gewoon Dordt) stelt vragen over de eerste ervaringen na het weghalen van de pollers en over de oplossing voor fietsers na de werkzaamheden op de kruising Krommedijk / Crayensteynstraat.
  Wethouder Van der Linden antwoordt dat er binnen aantal weken een memo komt met wat er is gebeurd sinds het uitfaseren van de poller. Sinds augustus zijn eerst waarschuwingsbrieven verstuurd en dan een bekeuring. Er zijn de nodige bekeuringen uitgedeeld. Het is niet bekend of het mensen van binnen Dordrecht zijn, dit wordt nog geanalyseerd. Er wordt ook naar de bebording gekeken.
  De oversteek op de kruising Krommedijk / Crayensteynstraat is niet erg comfortabel. Verder kan de wethouder er nog geen antwoord op geven. Hij gaat er nog achteraan.


 • De heer Tutupoly (Beter voor Dordt) stelt vragen over de aanpak van de parkeerproblematiek in de wijk Oudelandshoek en de bijhorende handhaving.
  Wethouder Van der Linden antwoordt dat de afspraak is dat als een aantal maatregelen zijn uitgevoerd er gehandhaafd kan worden. Er moet gehandhaafd worden in de buurt en niet alleen op mensen waarover wordt geklaagd.

 • De heer Van der Meer (GroenLinks) stelt vragen over de voornemens om het terrein bij het hotelproject Vrieseplein tijdelijk als openbare parkeerplaats in te richten.
  Wethouder Sleeking antwoordt dat de kosten in rekening worden gebracht bij de transactie in de toekomst, inclusief kosten verharding. Het eindbeeld blijft gehandhaafd, er is nog geen aanleiding om bestemmingsplan opnieuw te wijzigen. Het binnenterrein wordt deels gesaneerd, de schutting en wildgroei worden verwijderd. De zijgevel van het casino wordt opnieuw ingepakt en er worden bakken met groen teruggeplaatst. Er wordt ook gekeken of er extra verlichting nodig is ten behoeve van de sociale veiligheid. De voetbalkooi maakt onderdeel uit van de nieuwe plannen, dus die blijft gehandhaafd.