Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2612689

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2612689

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2612689
Onderwerp Raadsinformatiebrief met beantwoording technische vragen m.b.t. parkeren en parkeertarieven Middenzone Gezondheidspark
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 17-09-2020 18:43:41
Onderwerp Raadsinformatiebrief met beantwoording technische vragen m.b.t. parkeren en parkeertarieven Middenzone Gezondheidspark
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 9 - Sportboulevard
Vergadersectie STUKKEN TER BESPREKING
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M. Wijsman, tel.no. 4785
Datum B&W Besluit 01-09-2020
Adviescommissie GP 23/9
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De gemeente wil de Middenzone op het Gezondheidspark ontwikkelen tot een hoogstedelijk woongebied. Op 19 mei 2020 is de ontwikkeling van de Middenzone gegund aan Ballast Nedam. Onderdeel van de ontwikkeling is de verkoop van de bestaande parkeergarage en de realisatie van een nieuw te bouwen parkeergarage voor bezoekers, bewoners en gebruikers van het Gezondheidspark. Over de tariefstelling voor het parkeren op het Gezondheidspark is voor de zomer de nodige aandacht geweest in de (sociale) media. Belanghebbenden op en rond het Gezondheidspark hebben ingesproken bij de Raadscommissie Grote Projecten op 17 juni 2020. Naar aanleiding hiervan heeft op 8 juli 2020 een debat over parkeren in de Raadscommissie Grote Projecten plaatsgevonden. Tijdens dit debat en naar aanleiding van dit debat zijn een aantal technische vragen gesteld die in deze raadsinformatiebrief worden beantwoord.

Gepubliceerd 17-09-2020