Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2612689

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2612689

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2612689
Onderwerp Raadsinformatiebrief met beantwoording technische vragen m.b.t. parkeren en parkeertarieven Middenzone Gezondheidspark
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 17-09-2020 18:43:41
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 13 oktober 2020 14:00
Besluit:

Er is 1 motie M1 ingediend die vervolgens is verworpen. De fracties CDA en SP leggen een stemverklaring af.

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Grote Projecten - woensdag 23 september 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:
De commissie is van mening dat de bouw van de woningen en de parkeervoorziening door moet gaan en geen vertraging op mag lopen. SP, VSP en CDA zijn er niet van overtuigd dat gemeentelijke exploitatie van de parkeervoorziening onmogelijk is zonder de aanbesteding opnieuw te moeten doen en vragen of de gemeente niet mee kan bieden zodra de projectontwikkelaar de exploitatie van de parkeervoorziening in de markt zet. VVD en GewoonDordt zijn principieel van mening dat het aan werkgever en werknemers is om elkaar te vinden, in overleg met de projectontwikkelaar. Daarnaast zijn er nog vragen over de huidige en te verwachten parkeerdruk in omliggende wijken.       

Wethouder Sleeking geeft aan dat de raad zelf het uitgangspunt van commerciële exploitatie heeft vastgesteld. Dat is een belangrijk onderdeel van de tender geweest. Als je dat er uit haalt trekt dat basis onder de overeenkomst met de projectontwikkelaar weg. Door vertraging zou een eventuele rijksbijdrage in gevaar kunnen komen. Daarom is het belangrijk nu eerst de besluitvorming te regelen en gesprekken over tarieven daarna met de ontwikkelaar te voeren. De wethouder zegt toe in de eerstvolgende collegevergadering te bespreken of de gemeente eventueel kandidaat zou kunnen zijn voor de exploitatie van de parkeervoorziening als die door de ontwikkelaar in de markt wordt gezet. De wethouder zal de commissie er daarna over informeren met een onderbouwing voor zover die te geven is.

De SP kondigt een motie van afkeuring over het proces en eventuele motie over de exploitatie van de parkeervoorziening aan. Daarmee wordt de raadsinformatiebrief een bespreekstuk voor de raadsvergadering van 13 oktober.