Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2612689

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2612689

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2612689
Onderwerp Raadsinformatiebrief met beantwoording technische vragen m.b.t. parkeren en parkeertarieven Middenzone Gezondheidspark
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 17-09-2020 18:43:41
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 13 oktober 2020 14:00
Motie titel M1. Motie Geen privaat parkeermonopolie zijn een ziekenhuis en en sportcomplex
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 13-10-2020
Motietekst:
Verzoekt het college: Zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval voor oplevering van de parkeervoorziening, het gesprek aan te gaan met de ontwikkelaar, met als insteek overname door de gemeente bij oplevering van de parkeervoorziening.
M1. Motie Geen privaat parkeermonopolie zijn een ziekenhuis en en sportcomplex.pdf
2020-10-13 Stemmingen Motie M1 Geen privaat parkeermonopolie zijn een ziekenhuis en en sportcomplex.pdf
Stand van zaken: