Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2612684

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2612684

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2612684
Onderwerp Zienswijze begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 2020
Aanspreekpunt BMM de Jong
Ingekomen/gepubliceerd 03-09-2020 17:03:42
Onderwerp Zienswijze begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 2020
Programma Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 181 - Gemeenschappelijke regelingen
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt BMM de Jong
Aanspreekpunt e-mail bmm.de.jong@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar SF Oosterhof, tel.no. 078 770 4743
Datum B&W Besluit 01-09-2020
Adviescommissie 08-09-2020
Raad 22-09-2020
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Dienst Gezondheid en Jeugd neemt een voorgenomen besluit over een wijziging van de begroting van het GR-onderdeel Serviceorganisatie Jeugd. Alvorens een definitief besluit te nemen worden de gemeenteraden van de tien deelnemende gemeenten in staat gesteld om een zienswijze te geven.

Gepubliceerd 03-09-2020