Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2612684

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2612684

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2612684
Onderwerp Zienswijze begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 2020
Aanspreekpunt BMM de Jong
Ingekomen/gepubliceerd 03-09-2020 17:03:42
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 september 2020 14:00
Besluit:

Er is 1 amendement (A4) ingediend en vervolgens aangenomen (voor: 34 stemmen, tegen: 4 stemmen). Het voorstel is geamendeerd en vervolgens aangenomen. 

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 8 september 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De meeste fracties kunnen instemmen met het overgrote deel van de zienswijze. De commissie wil graag de overdenkingen omtrent de concept zienswijze van de werkgroep Jeugd integraal opnemen in de (bijlage van de) zienswijze. Daartoe zal in de gemeenteraad een amendement worden ingediend. De commissie besluit de concept zienswijze derhalve te agenderen als bespreekstuk voor de gemeenteraad, waarbij wordt gesproken over bovengenoemd amendement, met de standaard spreektijd van 2 minuten.