Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2612684

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2612684

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2612684
Onderwerp Zienswijze begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 2020
Aanspreekpunt BMM de Jong
Ingekomen/gepubliceerd 03-09-2020 17:03:42
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 september 2020 14:00
Status Aangenomen
Titel A4 Amendement 'Overdenkingen werkgroep Jeugd'
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit: Toe te voegen aan de voorgestelde tekst in de laatste alinea op pagina 2: Tenslotte verzoek wij u om: De toegevoegde Overdenkingen van Regionale Werkgroep Jeugd te beschouwen als een volwaardig en integraal onderdeel van deze Zienswijze en de daar gemaakte Overdenkingen als zodanig te behandelen.
A4 Amendement Overdenkingen werkgroep jeugd.pdf