Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2612639

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2612639

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2612639
Onderwerp Brief Service Organisatie Jeugd over 3 onderwerpen Jeugdhulp
Aanspreekpunt BMM de Jong
Ingekomen/gepubliceerd 03-09-2020 17:03:42
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - woensdag 7 oktober 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie heeft de brief besproken en hierin kwam met name naar voren dat een passende plek voor iedere jeugdige voorop staat en daarbij werd de vraag gesteld of de ASVZ de geschikte aanbieder is, om de jeugdigen van de Hoenderloo groep op te vangen. Desalniettemin complimenteert een aantal commissieleden het college, omdat geen jeugdige tussen wal en schip is gevallen. De brief is alleen besproken in deze commissie, en kan niet geagendeerd worden voor de gemeenteraad. Binnenkort spreekt de commissie nog over de RIB SOJ over proces Jeugdbescherming West, en worden concept zienswijzen omtrent het regionale Inkoopkader Jeugdhulp en de regionale governance behandeld. 

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 8 september 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief te agenderen, samen met de raadsinformatiebrief Serviceorganisatie Jeugd over proces Jeugdbescherming West (JB West), met de volgende politieke vragen: De ASVZ is aangewezen als aanbieder om de jeugdigen van de Hoenderloo groep op te vangen, hoe kijkt de commissie aan tegen dergelijke ontwikkelingen? In welke onderdelen van het verbeterplan gaat de SOJ wel en niet mee, en wat is hiervan het effect op samenwerking met andere regio's in de toekomst? Hoe kijkt de commissie aan tegen het instrument Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) en hoe verhoudt dit zich tot de privacywetgeving? 

Bij de twee brieven ter bespreking wordt een brief van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over het verbeterplan van JB West toegevoegd, zodra deze beschikbaar is.