Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2610764

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2610764

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2610764
Onderwerp Vaststellen Privacybeleid Drechtsteden, versie 2020
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 10-09-2020 16:17:40
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Privacybeleid Drechtsteden, versie 2020 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Privacybeleid Drechtsteden, versie 2020 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype ONGETEKENDE RV Vaststellen Privacybeleid Drechtsteden, versie 2020 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen Privacybeleid versie 2020 OB. Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Privacybeleid Drechtsteden versie 2020 Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2502405 B&W besluit
Icoon voor documenttype 13. Besluit Vaststellen Privacybeleid Drechtsteden, versie 2020 Raadsbesluit