Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2610763

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2610763

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2610763
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 13e herziening Dubbeldam, locatie Stevenshof
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 07-09-2020 12:54:44
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 13e herziening Dubbeldam, locatie Stevenshof
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JC Prins-'t Hart
Datum B&W Besluit 25-08-2020
Agendacommissie 9/9
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het ontwerpbestemmingsplan is ter visie gelegd met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen bij uw raad, er zijn twee zienswijzen ingediend, deze zijn beide ingetrokken. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.

Gepubliceerd 07-09-2020