Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2610763

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2610763

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2610763
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 13e herziening Dubbeldam, locatie Stevenshof
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 07-09-2020 12:54:44
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen bestemmingsplan 13e herziening Dubbeldam, locatie Stevenshof Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2502404 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Raad 2502404 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Toelichting 13e herziening Dubbeldam, locatie Stevenshof.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Regels 13e herziening Dubbeldam, locatie Stevenshof.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Verbeelding 13e herziening Dubbeldam, locatie Stevenshof.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2502404 B&W besluit
Icoon voor documenttype 12. Besluit Vaststellen bestemmingsplan 13e herziening Dubbeldam, locatie Stevenshof Raadsbesluit