Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2610763

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2610763

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2610763
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 13e herziening Dubbeldam, locatie Stevenshof
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 07-09-2020 12:54:44
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 september 2020 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 16 september 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de raad het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen.