Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2610736

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2610736

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2610736
Onderwerp Raadsinformatiebrief over aanwijzen Singel 222 als gemeentelijk monument
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 01-09-2020 21:08:55
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 september 2020 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 9 september 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.