Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 260823

Gemeente Dordrecht

Dossier - 260823

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 260823
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "Smitsweg"
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 30-10-2009 10:12:49
Voorloop Dossier 180393 (Raadsinformatiebrief over voorontwerp bestemmingsplan Smitsweg)
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "Smitsweg"
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder J.W. Spigt
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Aanspreekpunt telefoon 078 639 8287
Aanspreekpunt e-mail ldh.arlman-rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoogwerf 078 639 6157
Datum B&W Besluit 20-10-2009
Gerelateerde zaak 222570
Datum verzending 04-11-2009
Agendacommissie 10-11-2009
Adviescommissie 08-12-2009 incl Sprekersplein
Raad 15-12-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Het college stelt u voor over te gaan tot vaststelling van het bestemmingsplan Smitsweg. Zoals blijkt uit het voorstel is er ten opzichte van de vorige versie van het ontwerp bestemmingsplan (verwerking van de inspraak- en overlegreacties) één wijziging in de toelichting aangebracht. Deze betreft een passage over het niet noodzakelijk zijn van een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. Zie p. 7 van het raadsvoorstel. In het raadsvoorstel wordt de voorgeschiedenis duidelijk weergegeven. De inhoud van de ingediende zienswijzen is zakelijk weergegeven; via de gerelateerde dossiers kunt u de complete versies van de zienswijzen desgewenst raadplegen. In het raadsvoorstel geeft het college gemotiveerd aan waarom de zienswijzen naar zijn mening ongegrond moeten worden verklaard. Het Beeldkwaliteitplan is niet op papier beschikbaar; u kunt dit via het RIS raadplegen.
Gepubliceerd 30-10-2009