Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2598297

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2598297

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2598297
Onderwerp Raadsinformatiebrief Serviceorganisatie Jeugd over proces Jeugdbescherming West (JB West)
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 22-07-2020 12:28:34
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 27 oktober 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie heeft kennis genomen van de RIB en deze besproken. De commissie zette vraagtekens bij de werking van de gecertificeerde instelling, het dwangkader, de wettelijke bevoegdheden van JB West enzovoort. Hierin vroeg een aantal fracties zich ook af wat nu precies de rol, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de gemeenteraad op dit thema zijn. De commissie wenst daarom een themabijeenkomst om bovenstaande zaken te verduidelijken en waarbij ook Jeugdbescherming West wordt betrokken. 

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 8 september 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze RIB te agenderen, samen met de brief Serviceorganisatie Jeugd over 3 onderwerpen Jeugdhulp met de volgende politieke vragen: De ASVZ is aangewezen als aanbieder om de jeugdigen van de Hoenderloo groep op te vangen, hoe kijkt de commissie aan tegen dergelijke ontwikkelingen? In welke onderdelen van het verbeterplan gaat de SOJ wel en niet mee, en wat is hiervan het effect op samenwerking met andere regio's in de toekomst? Hoe kijkt de commissie aan tegen het instrument Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) en hoe verhoudt dit zich tot de privacywetgeving? 

Bij de twee brieven ter bespreking wordt een brief van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over het verbeterplan van JB West toegevoegd, zodra deze beschikbaar is. 

Vergadering - Sociale Leefomgeving - woensdag 2 september 2020 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de brief als behandelvoorstel mee te nemen naar de volgende vergadering (8 september). Dan staat ook een andere brief van SOJ over drie onderwerpen jeugdhulp op de lijst met behandelvoorstellen.
Beter voor Dordt vraagt naar een brief vanuit de inspectie, waarin een reactie wordt gegeven op de verbeterplannen van Jeugdbescherming West. De commissie besluit de brief toe te voegen aan dit agendapunt, mits deze beschikbaar is.