Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2595993

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2595993

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2595993
Onderwerp Herbestemming Maasstraat 11 (Biesboschhal) - toevoegen dispositielijst
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 20-07-2020 17:25:51
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 september 2020 14:00
Status Ingetrokken
Titel A7 Amendement Zekerheid voor Leefwerf De Biesbosch & René Siegfried
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit het raadsvoorstel als volgt te wijzigen: Aan de beslispunten toe te voegen: - Het college van Burgemeester en Wethouders als aanvullend kader op de Bouwenvelop Biesboschhal mee te geven dat de nieuwe bestemming en gebruik van de Biesboschhal geen nadelige invloed heeft voor de activiteiten van Leefwerf De Biesbosch en het binnenvaartmuseum René Siegfried. - De kade aan het Wantij langs de Biesboschhal te bestemmen als ligplaats voor de vijf historische schepen van Leefwerf De Biesbosch inclusief het binnenvaartmuseum René Siegfried.
A7 Amendement zekerheid voor Leefwerf de Biesbosch & René Siegfried.pdf
Status Aangenomen
Titel A6 Amendement De route naar succes voor de Biesboschhal
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Te wijzigen in: - Het pand Maasstraat 11 (de Biesboschhal) een definitieve invulling te gaan geven met een functie die zelfstandig exploitabel is en geen subsidie-aantrekkende activiteiten kent; - Daartoe een openbare aanbieding te starten opdat partijen met onderbouwde voorstellen voor invulling van het pand kunnen komen; - Bij de openbare aanbieding ruimte te geven voor zowel koop als marktconforme minimaal kostendekkende huur; - Als kader bij openbare aanbieding de bouwenvelop te hanteren, aangevuld met de eis dat plannen de kernkwaliteiten van de stad versterken, zelfstandig exploitabel zijn en niet meer dan een standaard exploitatierisico geven voor de gemeente; - Uiterlijk Q2 van 2021 aan de raad een voorstel te doen aan welke partij en onder welke condities de Biesboschhal wordt gegund, gepaard met een top 3 op basis van de ingediende plannen. Bij de selectie naast kwaliteit, kosten en opbrengst (zowel financieel als maatschappelijk) van het plan ook de mate van exploitatierisico mee te wegen.
A6 Amendement de route naar succes voor de Biesboschhal.pdf
Status Aangenomen
Titel A7A Zekerheid voor leefwerf de Biesbosch & René Siegfried
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit het raadsvoorstel als volgt te wijzigen: Aan de beslispunten toe te voegen: - Het college van Burgemeester en Wethouders als aanvullend kader op de Bouwenvelop Biesboschhal mee te geven dat de nieuwe bestemming en gebruik van de Biesboschhal geen nadelige invloed heeft voor de activiteiten van Leefwerf De Biesbosch en het binnenvaartmuseum René Siegfried. - De kade aan het Wantij langs de Biesboschhal te bestemmen als ligplaats voor de vijf historische schepen van Leefwerf De Biesbosch inclusief het binnenvaartmuseum René Siegfried voor zover niet strijdig met de contractuele rechten van OCW en niet strijdig met eventueel benodigde goedkeuring van RWS.
A7A Amendement zekerheid voor Leefwerf de Biesbosch & René Siegfried.pdf