Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2595772

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2595772

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2595772
Onderwerp Raadsinformatiebrief Voortgang programma Samen maken wij onze Stad
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 15-07-2020 18:28:17
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 september 2020 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - woensdag 2 september 2020 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.