Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2595770

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2595770

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2595770
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Corona maatregelen (14-07-2020)
Ingekomen/gepubliceerd 15-07-2020 17:35:57
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 september 2020 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - woensdag 2 september 2020 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie agendeert de brief ter kennisgeving voor de gemeenteraad. 

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 2 september 2020 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de raad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

Vergadering - Bestuur en Middelen - woensdag 2 september 2020 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.