Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2595765

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2595765

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2595765
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Ambitiedocument Spoorzone Zwijndrecht-Dordrecht 90% versie
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 17-09-2020 18:43:41
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 13 oktober 2020 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Grote Projecten - woensdag 23 september 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.