Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2595754

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2595754

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2595754
Onderwerp Vaststellen inhoudelijke en procesmatige kaders inzake ontwikkeling speelbos De Elzen
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 27-08-2020 12:09:31
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 13 oktober 2020 14:00
Status Aangenomen
Titel A1. Amendement Aanpassing Raadsvoorstel
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit het volgende te wijzigen: de onderdelen 1. de in dit raadsvoorstel en de bijbehorende bijlagen opgenomen inhoudelijke en procesmatige kaders voor het project vast te stellen, ter vervanging van de op 9 mei 2017 vastgestelde kaders voor het project recreatiegebied De Viersprong (RIS dossier 1899746); en 4. De vrijvallende middelen van 424.000, 00 terug te laten vloeien naar het budget van de nieuwe Dordtse Biesbosch, waar deze middelen destijds uit zijn vrijgemaakt (zie begrotingswijziging BWNB220018), en het raadsvoorstel 'Beschikbaar stellen van krediet en vaststellen van de kaders en uitgangspunten doorontwikkeling Dagrecreatieterrein', RIS dossier 2578654.
A1. Amendement Aanpassing Raadsvoorstel.pdf
2020-10-13 Stemmingen Amendement A1Aanpassing Raadsvoorstel.pdf