Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2595733

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2595733

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2595733
Onderwerp Vaststellen Prognose Grondbedrijf 2020
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 15-07-2020 17:04:55
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Prognose Grondbedrijf 2020 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype ONGETEKEND RV. Vaststellen Prognose Grondbedrijf 2020 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen Prognose Grondbedrijf 2020 OB Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Prognose Grondbedrijf 2020.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Grondbeleidskaart Prognose 2020.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype BWN 220012 Voorblad Prognose grondbedrijf 2020 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype BWN 20012 Rubriek 7.pdf Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype BWN 20012 Rubriek 6.pdf Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 2487731 B&W besluit
Icoon voor documenttype 11. Besluit begrotingswijziging Raadsbesluit
Icoon voor documenttype 11. Besluit Vaststellen Prognose Grondbedrijf 2020 Raadsbesluit