Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2595181

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2595181

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2595181
Onderwerp VNG-ledenbrief inzake stand van zaken Omgevingswet- juli 2020
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 27-08-2020 12:09:31
Onderwerp VNG-ledenbrief inzake stand van zaken Omgevingswet- juli 2020
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Agendacommissie 2/9
Gepubliceerd 27-08-2020