Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2593830

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2593830

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2593830
Onderwerp Kennisnemen van de concept Regionale Energiestrategie Drechtsteden en aandachtspunten, wijzigingen en/of aanvullingen kenbaar te maken
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 27-08-2020 12:09:30
Onderwerp Kennisnemen van de concept Regionale Energiestrategie Drechtsteden en aandachtspunten, wijzigingen en/of aanvullingen kenbaar te maken
Programma Duurzaam en Innovatief Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 60 - Milieu
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Joost Leemans / Roosmarijn Sweers
Datum B&W Besluit 07-07-2020
Agendacommissie 2/9
Raad 22/9 13/10
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). De landelijke opgave voor 2030 is duidelijk, we gaan met elkaar de CO2-uitstoot met 49% verminderen ten opzichte van 1990, om zo de opwarming van de aarde te beperken. Hoewel we in de Drechtsteden en lokaal vanuit de opgave Duurzame Stad, goed op weg zijn om via onze prestatielijnen benodigde (tussen)resultaten te behalen, vraagt het klimaatakkoord om nadere verdieping en uitwerking van onze Energiestrategie Drechtsteden om aan de gestelde opgaven te voldoen. Die benodigde verdieping geven wij met de gezamenlijke overheden in de regio Drechtsteden vorm in deze concept-RES én de definitieve RES 1.0 die in 1 juli 2021 volgt.

Gepubliceerd 27-08-2020