Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2593830

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2593830

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2593830
Onderwerp Kennisnemen van de concept Regionale Energiestrategie Drechtsteden en aandachtspunten, wijzigingen en/of aanvullingen kenbaar te maken
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 27-08-2020 12:09:30
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Kennisnemen van de concept Regionale Energiestrategie Drechtsteden en aandachtspunten, wijzigingen en/of aanvullingen kenbaar te maken Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Kennisnemen van de concept Regionale Energiestrategie Drechtsteden en aandachtspunten, wijzigingen en/of aanvullingen kenbaar te maken Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ongetekend raadsvoorstel Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Concept RES Drechtsteden OB Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Aanbiedingsbrief concept RES Drechtsteden Dordrecht.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Concept Regionale Energiestrategie Drechtsteden Uitwerking energiebronnen en -infrastructuur 2030 Bijlage
Icoon voor documenttype Terugmelding consultatiebijeenkomsten (17 en 18 juni 2020).pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2485883 B&W besluit
Icoon voor documenttype Antwoorden technische vragen energietransitie van fractie GroenLinks Algemeen
Icoon voor documenttype Bijdrage Drechtse Stromen RES-D Dordt - de heer Val Algemeen
Icoon voor documenttype Presentatie RES september 2020 Algemeen
Icoon voor documenttype A1 Amendement RES - Landelijke opgave groter dan de som der delen Amendement
Icoon voor documenttype A2 Amendement raadsbesluit n.a.a.v Concept-RES Drechtsteden Amendement
Icoon voor documenttype A3 Amendement Realistisch aardgasvrij Amendement
Icoon voor documenttype A3A Amendement Realistisch aardgasvrij Amendement
Icoon voor documenttype M2 Motie Beter geen verglazing landschap Motie
Icoon voor documenttype M3 Motie de positie van HVC binnen de regionale energie strategie Motie
Icoon voor documenttype M4 Motie Doorpakken met de energietransitie Motie
Icoon voor documenttype 10. Besluit Kennisnemen van de concept Regionale Energiestrategie Drechtsteden Raadsbesluit
Icoon voor documenttype 2020-10-13 Stemmingen Amendement A2 Raadsbesluit nav Concept-RES Drechtsteden.pdf Amendement
Icoon voor documenttype 2020-10-13 Stemmingen Amendement A3A Realistisch Aardgasvrij.pdf Amendement
Icoon voor documenttype 2020-10-13 Stemmingen Motie M4 Doorpakken met de energietransitie.pdf Motie
Icoon voor documenttype 2020-10-13 Stemmingen Motie M2 Beter geen verglazing landschap.pdf Motie
Icoon voor documenttype M2. Motie Beter geen verglazing landschap.pdf Motie
Icoon voor documenttype A3. Amendement Realistisch aardgasvrij.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A3a. Amendement Realistisch aardgasvrij.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A2. Amendement raadsbesluit n.a.v. Concept-RES Drechtsteden.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A1. Amendement RES- Landelijke opgave groter dan de som der delen.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M3. Motie de positie van HVC binnen de regionale energie strategie.pdf Motie
Icoon voor documenttype M4. Motie doorpakken met de energietransitie.pdf Motie