Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2593830

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2593830

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2593830
Onderwerp Kennisnemen van de concept Regionale Energiestrategie Drechtsteden en aandachtspunten, wijzigingen en/of aanvullingen kenbaar te maken
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 27-08-2020 12:09:30
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 13 oktober 2020 14:00
Motie titel M4. Motie doorpakken met de energietransitie
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 13-10-2020
Motietekst:
Verzoekt het college: De huidige concept RES verder uit te werken en te vertalen naar een compleet en integraal energieplan voor Dordrecht. Hierin de concept RES te nemen als startpunt en te vertalen naar concrete stappen voor Dordrecht en haar inwoners en dit te voorzien van een duidelijk en realistisch tijdspad, zich houdende aan de gestelde ambities. En dit plan het eerste kwartaal van 2021 aan te bieden aan de raad.
M4. Motie doorpakken met de energietransitie.pdf
2020-10-13 Stemmingen Motie M4 Doorpakken met de energietransitie.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M2. Motie Beter geen verglazing landschap
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 13-10-2020
Motietekst:
Verzoekt het college: - Een striktere voorkeursvolgorde in de Regionale Energie Strategie vast te leggen door ten minste eerst alle mogelijkheden op daken en gevels te benutten, dan onbenutte terreinen binnen bebouwd gebied en pas daarna onbenutte terrein in het buitengebied. - Onbenutte terreinen dus pas als laatste redmiddel in te zetten en dan alleen die terreinen die geen landbouw- of natuurfunctie kunnen vervullen zoals waterzuiveringsinstallaties, binnenwateren of bermen van spoor- en autowegen. - Deze voorkeursvolgorde ook vast te leggen in de Ontwerp-Omgevingsvisie.
M2. Motie Beter geen verglazing landschap.pdf
2020-10-13 Stemmingen Motie M2 Beter geen verglazing landschap.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M3. Motie de Positie van HVC binnen de regionale Energie strategie
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 13-10-2020
Motietekst:
Voor de tekst van de motie wordt verwezen naar de PDF.
M3. Motie de positie van HVC binnen de regionale energie strategie.pdf
Stand van zaken:
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 september 2020 14:00
Motie titel M4 Motie Doorpakken met de energietransitie
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangehouden, 22-09-2020
Motietekst:
Verzoekt het college: - De huidige concept RES verder uit te werken en te verlaten naar een compleet en integraal energieplan voor Dordrecht. Hierin de concept RES te nemen als startpunt en te vertalen naar concrete stappen voor Dordrecht en haar inwoners en dit te voorzien van een duidelijk en realistisch tijdspad, zich houdende aan de gestelde ambities. En dit plan het eerste kwartaal van 2021 aan te bieden aan de raad.
M4 Motie Doorpakken met de energietransitie.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M3 Motie De positie van HVC binnen de Regionale Energie Strategie
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangehouden, 22-09-2020
Motietekst:
Verzoekt het college: Zie tekst pdf.
M3 Motie de positie van HVC binnen de regionale energie strategie.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M2 Motie Beter geen verglazing landschap
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangehouden, 22-09-2020
Motietekst:
Verzoekt het college: - Een striktere voorkeursvolgorde in de Regionale EnergieStrategie vast te leggen door ten minste eerst alle mogelijkheden op daken en gevels te benutten, dan onbenutte terreinen binnen bebouwd gebied en pas daarna onbenutte terreinen in het buitengebied. - Onbenutte terreinen dus pas als laatste redmiddel in te zetten en dan alleen die terreinen die geen landbouw- of natuurfunctie kunnen vervullen zoals waterzuiveringsinstallaties, binnnenwateren of bermen van spoor- en autowegen. - Deze voorkeursvolgorde ook vast te leggen in de Ontwerp-Omgevingsvisie.
M2 Motie Beter geen verglazing landschap.pdf
Stand van zaken: