Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2593012

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2593012

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2593012
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Plan van aanpak Overgang Jeugdwet-Wmo
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 08-07-2020 15:26:09
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 september 2020 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - woensdag 2 september 2020 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De fractie PvdA geeft aan dat er nieuw beleid voorligt dat kan resulteren in financiële gevolgen. Derhalve wordt er voorgesteld om de brief terug in handen te leggen bij het college en hierbij te vragen om een raadsvoorstel waarin de concrete aanpak van het plan in beeld wordt gebracht inclusief een financiële paragraaf. Beter voor Dordt stemt hiermee in en verzoekt dat er in het raadsvoorstel ook een uitwerking van de huidige mogelijkheden wordt opgenomen. De commissie stemt in: de brief wordt opnieuw in handen gesteld van het college waarbij wordt gevraagd om een raadsvoorstel.