Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2593011

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2593011

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2593011
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Stand van zaken Omgevingsvisie
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 27-08-2020 12:09:31
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 september 2020 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 2 september 2020 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de raad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.