Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2591175

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2591175

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2591175
Onderwerp Voorstel Commissieagenda's Sociale leefomgeving september 2020
Ingekomen/gepubliceerd 16-07-2020 11:41:57
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - woensdag 2 september 2020 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit het volgende:
- De benen-op-tafel sessie definitie Jeugdhulp op 8 september om 18u00 vindt geen doorgang. Deze sessie wordt geplaatst op de agenda van 15 september, tijdens het eerste uur van de commissievergadering. Ter voorbereiding wordt de ambtelijke organisatie gevraagd om een concreet overzicht van de beleidskaders van de Jeugdwet, met daarin inzicht in waar de gemeente verantwoordelijk voor is.
- De agenda van 8 september biedt nog ruimte voor een extra agendadeel.
- De gesprekstafels Programma Sportparken op 29 september starten om 19.30.
- De commissievergadering van 6 oktober zal plaatsvinden op woensdag 7 oktober in verband met een Drechtraad.
- De beoogde themabijeenkomst Huiselijk Geweld vindt naar verwachting plaats op de eerste commissievergadering in januari 2021.