Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2591173

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2591173

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2591173
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 16-07-2020 11:41:57
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - woensdag 2 september 2020 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De vergadering wordt geopend door de voorzitter; de commissie heeft geen mededelingen en stelt de agenda ongewijzigd vast.