Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2590227

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2590227

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2590227
Onderwerp Raadsinformatiebrief over indienen aanvraag rijksbijdrage woningbouwimpuls eerste tranche
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 27-08-2020 12:09:31
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 september 2020 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 2 september 2020 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de raad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen. De PvdA-fractie verzoekt daarbij wel bij het college op te merken dat de definitie van 'betaalbaar' in de stukken ontbreekt. De griffier zal deze opmerking onder de aandacht brengen.