Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2589779

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2589779

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2589779
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Corona maatregelen (30 juni 2020)
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 06-07-2020 16:17:53
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 september 2020 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - woensdag 2 september 2020 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen. Wel verwacht de commissie op een later moment nog te spreken over voorstellen met betrekking tot de horeca binnen de corona-maatregelen. 

Vergadering - Sociale Leefomgeving - woensdag 2 september 2020 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie agendeert de brief ter kennisgeving voor de gemeenteraad. 

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 2 september 2020 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de raad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.