Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2589765

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2589765

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2589765
Onderwerp Wet voorkeursrecht gemeenten (ex artikel 5 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op het plangebied Spuiboulevard 314–380 te Dordrecht (Crownpoint)
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 30-06-2020 20:55:36
Onderwerp Wet voorkeursrecht gemeenten (ex artikel 5 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op het plangebied Spuiboulevard 314–380 te Dordrecht (Crownpoint)
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M Pronk
Datum B&W Besluit 30-06-2020
Agendacommissie GP 8/7
Toelichting

De gemeente is voornemens het plangebied Spuiboulevard 314–380 te Dordrecht te transformeren naar wonen. De transformatie is onderdeel van de gehele transformatie van de Spuiboulevard. De huidige bestemming van het plangebied is 'gemengd'. Om het plangebied te transformeren is het noodzakelijk dat de gemeente de regie behoudt. Door het vestigen van een voorkeursrecht op basis van artikel 6 Wvg, dat binnen drie maanden dient te worden gevolgd door een besluit van de gemeenteraad op basis van artikel 5 Wvg, wordt de regiefunctie van de gemeente gewaarborgd voor een periode van drie maanden en drie jaar. Binnen die periode dient een bestemmingsplan te worden vastgesteld, waarmede het voorkeursrecht doorloopt gedurende een termijn van tien jaar na de inwerkingtreding van het bestemmingsplan.

Gepubliceerd 30-06-2020