Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2589765

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2589765

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2589765
Onderwerp Wet voorkeursrecht gemeenten (ex artikel 5 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op het plangebied Spuiboulevard 314–380 te Dordrecht (Crownpoint)
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 30-06-2020 20:55:36
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 14 juli 2020 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. De fractie CU/SGP legt een stemverklaring af.

Vergadering - Grote Projecten - woensdag 8 juli 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de raad dit voorstel als hamerstuk te agenderen. De CU-SGP-fractie heeft nog wel technische vragen die zo mogelijk ruim voor de volgende raadsvergadering worden beantwoord.